1. YÜZEY İŞLEMLERİ SEMPOZYUMU

ATILIM KİMYA ‘nın ana sponsoru olduğu 1. Yüzey İşlemleri Sempozyumu TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası ve TMMOB Kimya Mühendisleri Odası ortaklığı ile 15-18 Haziran 2011 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi.

Kurucumuz ve Yönetim Kurulu Başkanımız Hasan DOĞAN’a, sempozyum açılışında ana sponsor olarak katkılarından ötürü plaket verildi;

Etkinlik süresince birçok ülkeden gelerek sempozyum standımızı ziyaret eden misafirlerimize yenilikçi yüzey işlem ürünlerimizi tanıttık;

SEMPOZYUM TANITIMI:

Malzemelerin yüzey işlemleri, teknolojiyi yöneten ve öncülük yapan mühendislik konuları içerisinde büyük ölçüde Ar-Ge’ye dayalı ve disiplinler arası konulardan bir tanesidir. Ekonomik krizler, ortaya çıkan çevresel, sosyal ve etik sorunlar yüzey işlem proseslerini her zamankinden daha da önemli hale getirmektedir.

Türkiye’nin iki öncü mühendislik meslek odası sinerjik bir yaklaşımla dünyanın değişik yerlerindeki bilim adamlarının, mühendislerin ve üreticilerin katkısıyla “Yüzey İşlemler Teknolojileri” ‘ni değerlendirmek ve geliştirmek üzere işbirliğine girmiştir. Bu sempozyumun ana amacı; temel bilimsel ve mühendislik bilgileri üzerine inşa edilmiş, uygulanabilir mühendislik çalışmaları vasıtasıyla toplumun ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

Yüzey İşlemler Sempozyumu’nun Hedefleri:

  • Kavram ve yöntemlerdeki son gelişmelerin anlatılacağı, akademik ve endüstriyel katılımcıların bulunduğu bir forum ortamının yaratılması.
  • Yeni ortaya çıkan kavram ve teknolojilerin tanıtılması, değerlendirilmesi ve karşılaştırılmalarının yapılması.
  • Yüzey bilim ve teknolojisindeki yeni ürün ve teknolojilerin etkilerinin bulunması, tanımlanması ve tartışılması.
  • Endüstriyel uygulamalar için umut verici fikirlerin değerlendirilmesi.
  • Ortak sorun ve ilgi alanlarının ve tamamlayıcı bilgilerin paylaşılabileceği bir ortamın sağlanması.

Sempozyumun odak noktaları:

  • Çevre dostu dönüşüm kaplamalar ve anodizasyon.
  • Vakum kaplama teknikleri.
  • Isıl püskürtme kaplama teknikleri.
  • Elektrolitik, kimyasal ve sıcak daldırma kaplama teknikleri.
  • Yüzey işlem teknolojilerinde kalite yönetimi, iş güvenliği ve çevresel sorunlar.

Sempozyuma yüzey işlemler alanında çalışan bilim adamları, araştırmacılar, üreticiler, tedarikçiler ve kullanıcılar davet edilmektedir. Sempozyum boyunca katılımcıların son yıllardaki teknoloji ve yenilikleri öğrenebilecekleri, sorun ve çözümlerini ifade edebilecekleri, paylaşacakları ve üzerinde tartışabilecekleri bir çok araç olacaktır (sunumlar, forumlar, kurslar ve sergiler).

Dokümanlar:

Program Kitabı

Sempozyum Koordinatörlüğü :

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Neşet Ömer Sokak No:20 Kadıköy-İSTANBUL

Tel: 0216 330 91 78 Faks: 0216 330 91 92

E-Posta : yuzey@metalurji.org.tr

Web : www.metalurji.org.tr/yuzey