AK 8510 ETOX PASLANMAZ PASİVASYON

  • AK 8510 ETOX – Paslanmaz Pasivasyon Çözeltisi, AK 8500 ETOX – Paslanmaz Aşındırma ile aşındırma işlemi görmüş paslanmaz çelik parçaların korozyon direncini daha da arttırmak için hazırlanmış özel bir karışımdır.
  • Daldırma yöntemi ile uygulanır.
  • Nitrik asit içermez ve bu sebeple çalışma esnasında zehirli gaz çıkışı yoktur. Karışımında insan sağlığına zararlı başka maddeler bulunmadığı için kullanımı sırasında işçi sağlığı ve güvenliği açısından ayrıca bir önlem alınması gerekmez.
  • Biyobozunur (Biodegradable) organik asit karışımıdır ve çevre dostudur.
  • Nitrik asit içeren diğer pasivasyon ürünlerine göre AK 8510 ETOX ‘un diğer bir önemli avantajı yüzeyden sadece demiri alması ve dolayısı ile çok daha düşük konsantrasyonlarda dahi yüzeyde çok daha etkili pasivasyon yapmasıdır. AK 8510 ETOX bu özelliği sayesinde işlem görecek parçaların çözelti içinde gereğinden uzun kaldığı durumlarda yüzeyden korozyon direnci sağlayan krom gibi elementleri almadığı için korozyon direncinde negatif bir etki yaratmaz.
  • AK 8500 ETOX – Paslanmaz Aşındırma Çözeltisi ile işlem görmüş homojen, mat görünümlü parçaların renginde AK 8510 ETOX – Paslanmaz Pasivasyon Çözeltisi uygulaması ile bir miktar daha açılma sağlanır.