Ar & Ge

Ar&Ge Faaliyetlerimiz Rekabet Gücümüzün Temelidir.

ATILIM KİMYA Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerini teknik olarak üstün nitelikte ve müşterilerimizi yüzey işlem sanayinde lider konuma taşıyacak ürünleri geliştirecek şekilde planlar ve yönetir. Ar&Ge çalışmalarını en doğru ve etkin şekilde yürütmek bilinciyle kazancını yatırıma, yatırımlarını teknolojiye dönüştürmeyi bir ilke edinmiş olan firmamız, yüzey işlem endüstrisine hizmet veren, sektöründe lider ve en donanımlı Ar&Ge laboratuvarından birine sahip, öncü bir sanayi kuruluşudur. ATILIM KİMYA sürekli gelişme hedeflerine ulaşmak üzere yürütülen Ar&Ge ve Ür&Ge çalışmaları için gerekli laboratuvar ve diğer altyapı yatırımlarına yıllık bütçesinden her sene en yüksek payı ayırır.

AR&GE Laboratuvarı Cihaz ve Ekipmanları:

 • X-RAY
 • Tuz Testi Kabini
 • Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi (AAS)
 • Infrared Spektrofotometresi (IR)
 • UV-Vis Spektrofotometresi
 • Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC)
 • Gaz Kromatografisi (GC)
 • İyon Kromatografisi (IC)
 • Mikrosertlik Ölçüm Sistemi
 • Eddy Current
 • Titratörler

Tüm projeler, müşteri ve ATILIM standartları doğrultusunda, önemli miktarda laboratuvar ve pilot çalışmaları içeren detaylı bir ürün doğrulama sürecinden geçirilerek projeye özgü teknik ve sektörel ihtiyaçların karşılanması, tekrarlanabilir sonuçlar elde edilmesi ve en doğru çözümlerin oluşturulması sağlanır.

Pilot çalışma laboratuvarımızda, tam kapasiteli kaplama hatlarındaki seri şartları Ar&Ge sürecimizin içine taşımak ve sahadaki gerçek üretim çıktılarını örneklemek maksadıyla 50-Lt hacimli banyolarda tüm proses, ürünlerin serbest bırakılmasından önce test edilmektedir. Bu küçük ölçekli pilot üretim çalışmaları, oluşturulacak ürünün ticari fizibiletisini izlemek için son derece faydalıdır.

Bugün, yılların getirdiği bilgi birikimi ve kapsamlı teknik kaynaklarımızı kullanarak birçok Ar&Ge projesi yürüten uzman araştırma ekibi ile ATILIM KİMYA, çevre ve insan sağlığına saygısını koruyarak sürdürülebilir yarınlar için yenilikçi ürünlerle yüzey işlem sektörüne hizmet vermeye devam etmektedir.