Satış Sonrası Teknik Servis

Yüzey işlem ve elektrokaplama ile ilgili faaliyet yürüten firmalar için proses sağlayıcıların satış sonrası teknik servis yetkinlikleri oldukça önemlidir. Özellikle günümüz rekabetçi dünyasında üretim hattını tam kapasite ile verimli olarak kullanmak işletmeler için son derece kritiktir. Bu gerçekleri dikkate alarak, müşterilerimize proses kontrolü ve sorun giderme çalışmalarında destek olmak amacıyla en komplike teknik sorunlara dahi hızlı ve etkili çözüm getiren geniş bir hizmet altyapısı geliştirdik.

Laboratuvar Çalışmaları:

ATILIM KİMYA kendi faaliyet alanındaki en gelişmiş laboratuvarlardan birini bünyesinde barındırmaktadır. Teknik servis amaçlı laboratuvar çalışmalarımızdan bazıları aşağıdaki gibidir;

 • Kaplama solüsyonlarının analitik kontrolü
 • Kaplama solüsyonundaki metalik/organik kirliliklerin tayini
 • Kaplama solüsyonundaki organik katkıların tayini
 • Atık su analizi
 • Kaplama kalınlığı ve dağılımı ölçümü
 • Depozit tabakalarının alaşım kompozisyonlarının tayini
 • Kaplama verimlilik testleri
 • Krom kaplamalarda mikro çatlak sayımı
 • Kaplama solüsyonlarının iletkenlik ölçümü
 • Refraktif index ölçümleri
 • Kaplama tabakalarında Cr+6 tayini
 • Hull Cell testleri
 • Termal şok testleri
 • Korozyon dayanımı testleri (Tuz Sprey Testi, ASTM B 117)
 • Yapışma testleri
 • Migrasyon testleri

Proses Kontrol ve Teknik Dokümantasyon:

Tekrarlanabilir sonuçların elde edildiği verimli bir üretim hattı için etkin proses kontrolünün öneminin bilincinde olarak, müşterilerin proseslerini ölçme ve analiz çalışmaları ile düzenli olarak izleriz.

ATILIM KİMYA müşterilerin yüzey işlem proseslerinin performansından tam olarak faydalanabilmesi için periyodik banyo analizleri gerçekleştirir ayrıca genel problemlerin çözümünde kullanılabilecek hata föyleri ve kullanıcıların rutin analitik kontrolleri kendi bünyesinde yapabilmesi için analiz talimatları oluşturur.

Uzak Teknik Servis:

Bu servis telefon veya e-posta üzerinden müşterilerin bizimle irtibata geçerek, laboratuvar teknisyenlerimiz, proses uzmanlarımız ile geniş kapsamlı teknik kaynaklarımıza herhangi bir zaman veya herhangi bir yerden doğrudan erişim sağlayabildikleri, temel bilgi ihtiyaçları ve genel sorunların önemli bir bölümünü çözebildiğimiz temel ve başlangıç seviyesinde bir hizmet modelidir.

Yerinde Teknik Servis:

Birçok durumda, uzak teknik servis karşılaşılan teknik problemlerin bir çoğunu çözmek için yeterlidir. Müşterilerimizin kritik hatalarla veya kaplama hattında kompleks teknik problemlerle karşılaşmaları durumunda, tesisin konumuna bağlı olarak, kuruluşumuz hatbaşı çalışmalara katılmak ve gerekli çözümleri üretmek üzere yerinde servis hizmeti vermektedir.

Kaplama hattı ve proseslerin her komponent ve parametresini kontrol ederek ve sistematik bir yaklaşım uygulayarak problemlerin kaynaklarını araştırırız. Teknolojik olanaklarımızla birlikte konusunda uzman ve karşılaşabileceği en zor ve karmaşık problemleri çözme yeterliliği olan personelimiz vasıtası ile tekrarlanan hatalara neden olan tüm problemleri tanımlayıp çözebiliriz.

Personelimiz problemi en kısa sürede tespit edip çözme yetkinliğinde olduğu için hattın atıl zamanının minimumda kalmasını ve çalışmanın maksimum performansta sürmesini sağlar. Problem çözüldükten sonra, problemin kaynağı ve çözümü hakkında çalışmalar rapor edilerek müşteriye iletilir ve içeriğindeki bilgiler olası sorun giderme çalışmalarına kaynak teşkil etmekle beraber önleyici faaliyetler için bir araç olarak kullanılabilir.